Pradžia Užsiėmimai atostogų metu

Užsiėmimai atostogų metu

admin

Neformaliojo vaikų ugdymo programa mokinių atostogų metu
2019-2020  mokslo metais

Tikslas – organizuoti mokinių užimtumą atostogų metu.

Uždaviniai:

  • sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai;
  • ugdyti mokinių gebėjimus ir bendrąsias kompetencijas;
  • vykdyti nusikalstamumo bei alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, prevenciją.
VEIKLA ATOSTOGOS VIETA KLASĖ ATSAKINGAS
Sportiniai žaidimai, užsiėmimai treniruoklių salėje Rudens,

žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų)

Sporto salė, treniruoklių salė  

 

5-10

Fizinio ugdymo mokytojas
Užsiėmimai kompiuterių klasėje Informacinių technologijų kabinetas Informacinių technologijų mokytojas
Užsiėmimai laisvalaikio klube „Kubas“ Klubas „Kubas“ Socialinis pedagogas
Vasaros stovykla  Vasaros Mokykla Socialinis pedagogas