Pradžia Tikslai ir uždaviniai

Tikslai ir uždaviniai

admin

ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLOS 2021 M. VEIKLOS PRIORITETAI

Veiksmingos švietimo pagalbos užtikrinimas siekiant pagerinti mokymosi/ugdymosi pasiekimus ir pažangą.
Psichinės ir fizinės vaikų sveikatos stiprinimas.
Tėvų įtraukimo į ugdymo procesą didinimas.
Edukacinių erdvių plėtimas ir gerinimas.

2021 METŲ MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1.Ugdymo (-si) kokybės tobulinimas, siekiant gerinti mokinių pasiekimus.
1.1. Tobulinti pamokos kokybę.
1.2. Gerinti švietimo pagalbos vaikui kokybę.
1.3. Stiprinti psichinę ir fizinę mokinių sveikatą, didinti ekologinį sąmoningumą.
1.4. Stiprinti mokinių STEAM kompetencijų ugdymą.
1.5. Plėtoti mokinių ugdymą karjerai.

2. Bendruomenės santykių stiprinimas.
2.1. Stiprinti bendradarbiavimą su tėvais.
2.2. Plėtoti autentiškus mokyklos ritualus ir tradicijas.

3. Mokyklos materialinės bazės gerinimas.
3.1. Gerinti mokyklos higienines sąlygas.
3.2. Modernizuoti ir atnaujinti mokyklos mokymo bazę.

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku

Privacy & Cookies Policy