Pradžia Šiaulių visuomenės sveikatos biuro tikslai, pobūdis ir sritys

Šiaulių visuomenės sveikatos biuro tikslai, pobūdis ir sritys

admin

Pagrindiniai Biuro veiklos tikslai: rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės (kelių savivaldybių) teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą, mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Biuro veiklos pobūdis – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojamų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje, taip pat kelių savivaldybių teritorijoje.

Pagrindinės Biuro veiklos sritys:
1. visuomenės sveikatos stebėsena ir jos pokyčių analizė;
2. bendruomenės sveikatos gerinimo ir ligų profilaktikos rengimas ir įgyvendinimas;
3. visuomenės sveikatos stiprinimo ir ugdymo priemonių planavimas ir įgyvendinimas;
4. pasiūlymų teikimas Steigėjui (Savininkui) planuojant ir įgyvendinant Bendruomenės sveikatinimo programos priemones;
5. Lietuvos sveikatos programoje, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose numatytų sveikatinimo priemonių, valstybinių sveikatos programų įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje;
6. aplinkos sveikatinimo veiksmų plano priemonių rengimas ir įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje;
7. vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra;
8. sveikatos mokymas, žinių apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, informacijos apie sveikatinimo priemones ir renginius gyventojams teikimas;
9. bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis sveikatinimo veiklą;
10. kita Lietuvos Respublikos įstatymų neuždrausta veikla.
Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, ligų ir traumų profilaktika, o ne ligų gydymas.

Uždaviniai:
• užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
• formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
• numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;
• suteikti pirmąją pagalbą pavojingos būklės, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimo atvejais.
Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje veiklos kryptys:
• Sveikatinimo veiklos metodinė konsultacinė pagalba mokytojams, mokiniams, tėvams.
• Mokinių traumų analizė ir pateikimas mokyklos bendruomenei.
• Informacinės medžiagos aktualiais sveikatos stiprinimo klausimais rengimas ir platinimas.
• Mokyklos sveikatinimo projektų rengimo inicijavimas.
• Renginių (diskusijų, viktorinų ir pan.) aktualiomis sveikatos temomis organizavimas mokyklos bendruomenei.
• Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą.
• Mokymosi aplinkos ir sąlygų formavimas pagal visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimus.
• Pirminė ligų profilaktika lėtinių neinfekcinių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymas ir profilaktika.
• Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė.
• Priešepideminių priemonių vykdymas kilus susirgimo užkrečiamosiomis ligomis pavojui ar jom atsiradus.
• Pirmosios pagalbos suteikimas gyvybei pavojingos būklės, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku

Privacy & Cookies Policy