Pradžia Neformalusis švietimas

Neformalusis švietimas

admin

Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos Neformaliosios veiklos planas 2019-2020


PAŽINTINĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS PLANAS 2019-2020 M.M.

Pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės veiklos (toliau pažintinė kultūrinė veikla) tikslas – gilinti žinias, tobulinti pažintines kompetencijas ir ugdytis vertybines nuostatas.
Pažintinės kultūrinės veiklos uždaviniai:
– skatinti naujas pažinimo formas ir metodus;
– skatinti pažinti savo gyvenamąją vietovę, regioną, šalį, jos papročius bei tradicijas.
– sudaryti galimybes lankytis muziejų, bibliotekų organizuojamose programose ir renginiuose.
Organizuojant pažintinę kultūrinę veiklą laikomasi šių principų:
– aktualumo – veikla atitinka pažintinį objektą lankančių vaikų kultūrinę ir socialinę patirtį;
– prieinamumo – veikla prieinama visiems vaikams nepriklausomai nuo jų mokymosi galimybių, pasiekimų ir socialinės padėties.


NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 2019-2020 m.m. I TRIMESTRAS


Kviečiame 17-18 m. mokinius dalyvauti neformaliojo švietimo programoje programoje „Mokausi vairuoti“ (B kategorija) .

Jūsų poreikiams:

moderni mokymosi bazė, finansuota iš ES programos.
naujas mokomasis automobilis.
sudaromos mažos grupės, iki 10 mokinių.
Neformaliojo švietimo programos atlyginimo dydis eurais:

„Mokausi vairuoti“ (B kategorija) – 99 Eur per mėn.