Pradžia Mokyklos darbo organizavimas

Mokyklos darbo organizavimas

admin

2021-2022 m.m. UGDYMO PLANAS >>>


2021-2022 M.M. DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLOJE

Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla vykdo pagrindinio ugdymo programą. Plačiau >>>

Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.


Jaunimo mokykla priklauso bendrojo ugdymo mokyklų grupei ir vykdo pagrindinio ugdymo programą. Į mokyklos 7-10 kl. priimami bendrojo ugdymo mokykloje nepritapę, linkę į praktinę veiklą, stokojantys mokymosi motyvacijos paaugliai ir jaunuoliai iki 17 m. Mokyklos mokymosi forma dieninė. Mokyklos pagrindinė veiklos rūšis yra pagrindinis mokymas. Vykdomas ikiprofesinis ugdymas.


Įsakymas dėl Šiauliu Normundo Valterio jaunimo mokyklos darbuotojų periodinių sveikatos tikrinimų ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas >>>


7-10 klasių mokiniai visus metus dirba 5 dienas per savaitę.

Klasė

      Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė
pradžia pabaiga

7–10

  09-01    06-23      185

2021-2022 m. m. skirstomi trimestrais:
pirmasis trimestras: 2021m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. lapkričio 30 d.
antrasis  trimestras:  2021 m. gruodžio 1 d. – 2022 m. kovo  18 d.
trečiasis trimestras: 2022 m. kovo 21 d. – 2022 m. birželio 23 d.


Mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens: 2021-11-03 – 2021-11-05
Žiemos (Kalėdų): 2021-12-27–2022-01-07
Žiemos atostogos: 2022-02-14–2022-02-18
Pavasario (Velykų): 2022-04-19– 2022-04-22
Vasaros: 2022-06-27- 2022-08-31*

Ugdymo dienų organizavimas:

Mokytojų tarybos 2022 m. gegužės 18 d. protokolo Nr. MT- 11 nutarimu pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai vykdyti 7-10 klasių mokiniams skiriama 112 pamokų:

Data Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla Pamokų skaičius
 

2021 m. rugsėjis

Rugsėjo 1-osios šventė. 5
Sveikatingumo diena. 6
2021 m. spalis Savanorystės diena. 5
2021 m. lapkritis Karjeros diena. 2
2021 m. gruodis

 

Mokyklos gimtadienis. Padėkos diena. 6
Integruota savaitė  „Kitokios Kalėdos“. 24
2022 m. sausis Žygis „Pasitinkant Tris Karalius“. 6
Laisvės gynėjų diena. 2
2022 m. vasaris Integruota diena „Šv. Valentinas“. 3
Pilietiškumo ugdymo diena. 2
2022 m. kovas Žygis „11 nuotraukų Lietuvai“. 5
Gamtosauginio ugdymo diena. 6
2022 m. balandis Kūrybinių darbų dirbtuvės „Pasaulis margas lyg margutis“. 3
Ugdymo karjerai savaitė. 8
Socialinės veiklos diena. 3
2022 m. gegužė Kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. 4
 

 

 

 

2022 m. birželis

Atvirų durų diena tėvų darbovietėse. 3
Gido diena. 4
Kūrybiškumo ugdymo (lauko žaidimų) diena. 3
Sporto ir turizmo diena. 3
Žmogaus saugos diena. 3
STEAM diena. 3
Metų geriausiųjų apdovanojimų diena. Paskutinio skambučio šventė. 3
Socialinė – pilietinė veikla 5-10 klasėse yra privaloma ugdymo proceso dalis. Ji organizuojama vadovaujantis Socialinių kompetencijų ugdymo tvarkos aprašu, parengtu pagal Šiaulių miesto savivaldybės lyderystės modelį „Socialinių kompetencijų ugdymo sistema Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ ir patvirtintu mokyklos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V- 78 (2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V -107, 2017 m birželio 14 d. įsakymas Nr. V-139 ).

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku

Privacy & Cookies Policy