Pradžia Pagalbos mokiniui specialistai

Pagalbos mokiniui specialistai

admin

Aistė Batūraitė – Psichologė

aiste.baturaite@sjm.lt

Funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Gaižauskaitė Audronė (vaiko priežiūros atostogose) – Psichologo asistentė

audrone.gaizauskaite@sjm.lt

Kaušaitė Aistė – Socialinė pedagogė

aiste.kausaite@sjm.lt; tel. (8 41) 37 69 83

Daiva Stankūnienė – Vyresnioji socialinė pedagogė

daiva.stankuniene@sjm.lt, tel. (8 41) 37 69 83

Macienė Dana – Vyresnioji specialioji pedagogė

dana.maciene@sjm.lt, tel. (8 41) 37 69 83