Pradžia Neformalusis švietimas

Neformalusis švietimas

admin

Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos neformaliosios veiklos planas 2018-2019 m.m.


PAŽINTINĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M.

Pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės veiklos (toliau pažintinė kultūrinė veikla) tikslas – gilinti žinias, tobulinti pažintines kompetencijas ir ugdytis vertybines nuostatas.

Pažintinės kultūrinės veiklos uždaviniai:

– skatinti naujas pažinimo formas ir metodus;

– skatinti pažinti savo gyvenamąją vietovę, regioną, šalį, jos papročius bei tradicijas.

– sudaryti galimybes lankytis muziejų, bibliotekų organizuojamose programose ir renginiuose.

Organizuojant pažintinę kultūrinę veiklą laikomasi šių principų:

– aktualumo – veikla atitinka pažintinį objektą lankančių vaikų kultūrinę ir socialinę patirtį;

– prieinamumo – veikla prieinama visiems vaikams nepriklausomai nuo jų mokymosi galimybių, pasiekimų ir socialinės padėties.

Eil. Nr. Data Veikla Klasės
1. 2018-09-01 Rugsėjo 1-osios šventė (4 val.) 5-10
2. 2018-10-25 Žiburių šventė” (2 val.) 5-10
3. 2018-11-23 Kariuomenės diena  (4 val.) 5-10
4. 2018 m. gruodis Akcija „Laimės keksiukai” (4 val.) 5-10
5. 2018-12-17 (savaitė) „Mokyklos gimtadienis. Padėkos diena” (4 val.) 5-10
6. 2019-03-05 Linksmosios Užgavėnės. Blynų diena (2 val.) 5-10
7. 2019 m. balandis Socialinės veiklos diena. Akcija “Darom” (4 val.) 5-10
8. 2019-05-18 Muziejų diena (4 val.) 5-10
9. 2019-05-24 Vaistažolių takeliais į sveikatos kelią 5-10
10. 2019 m. birželis Išvykų ir ekskursijų diena (8 val.) 5-10
11. 2019-06-19 Metų geriausiųjų apdovanojimai. Paskutinio skambučio šventė (2 val.) 5-10
12. 2019 m. birželis Atvirų durų diena tėvų darbovietėse (4 val.) 5-10
13. 2019-06-05 Tarptautinė aplinkos apsaugos diena (4 val.) 5-10
14. 2019 m. birželis Žmogaus saugos diena (2 val.) 5-10
15. 2019 m. birželis Sporto ir turizmo diena (4 val.) 5-10

Kviečiame 17-18 m. mokinius dalyvauti neformaliojo švietimo programoje programoje „Mokausi vairuoti“ (B kategorija) .

Jūsų poreikiams:

moderni mokymosi bazė, finansuota iš ES programos.
naujas mokomasis automobilis.
sudaromos mažos grupės, iki 10 mokinių.
Neformaliojo švietimo programos atlyginimo dydis eurais:

„Mokausi vairuoti“ (B kategorija) – 99 Eur per mėn.