Pradžia Mokyklos darbo organizavimas

Mokyklos darbo organizavimas

admin

2020-2021 M.M. DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA
ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLOJE

Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla vykdo pagrindinio ugdymo programą. Plačiau >>>

Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.


Jaunimo mokykla priklauso bendrojo ugdymo mokyklų grupei ir vykdo pagrindinio ugdymo programą. Į mokyklos 6-10 kl. priimami bendrojo ugdymo mokykloje nepritapę, linkę į praktinę veiklą, stokojantys mokymosi motyvacijos paaugliai ir jaunuoliai iki 17 m. Mokyklos mokymosi forma dieninė. Mokyklos pagrindinė veiklos rūšis yra pagrindinis mokymas. Vykdomas ikiprofesinis ugdymas.


6-10 klasių mokiniai visus metus dirba 5 dienas per savaitę.

Klasė

      Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė
pradžia pabaiga

6–10

  09-01    06-23      185

2020-2021 m. m. skirstomi trimestrais:
pirmasis trimestras: 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2020 m. lapkričio 30 d.
antrasis  trimestras:  2020 m. gruodžio 1 d. – 2021 m. kovo  12 d.
trečiasis trimestras: 2021 m. kovo 15 d. – 2021 m. birželio 23 d.


Mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens: 2020-10-26 – 2020-10-30
Žiemos (Kalėdų): 2020-12-23 – 2021-01-05
Žiemos atostogos: 2021-02-15-2021-02-19
Pavasario (Velykų): 2021-04-06 – 2021-04-09
Vasaros: 2021-06-24- 2021-08-31*

Ugdymo dienų organizavimas:

Mokytojų tarybos 2020 m. birželio 18 d. protokolo Nr. MT- 17 nutarimu pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai vykdyti 6-10 klasių mokiniams skiriama 91 pamoka:

Data Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla Pamokų skaičius
 

2020 m. rugsėjis

Rugsėjo 1-osios šventė. 3
Šiaulių dienos. 3
Tavo PIN kodas. 4
Sveikatingumo diena. 3
2020 m. spalis Savanorystės diena. 5
Žiburių diena. 2
2020 m. lapkritis Karjeros diena. 2
2020 m. gruodis Mokyklos gimtadienis. Padėkos diena. 3
Integruota diena „Citrininės Kalėdos“. 6
Tradicijų puoselėjimo diena. 2
2021 m. sausis Žygis „Pasitinkant Tris Karalius“. 4
Laisvės gynėjų diena. 2
2021 m. vasaris Pilietiškumo ugdymo diena. 2
2021 m. kovas Žygis „11 nuotraukų Lietuvai“. 5
Gamtosauginio ugdymo diena. 6
2021 m. balandis Ugdymo karjerai savaitė. 8
Socialinės veiklos diena. 3
2021 m. gegužė Kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. 4
 

 

 

 

2021 m. birželis

Atvirų durų diena. 3
Muziejų ir išvykų diena. 6
Kūrybiškumo ugdymo (lauko žaidimų) diena. 3
Sporto ir turizmo diena. 3
Žmogaus saugos diena. 3
STEAM diena. 3
Metų geriausiųjų apdovanojimų diena. Paskutinio skambučio šventė. 3
Socialinė – pilietinė veikla 5-10 klasėse yra privaloma ugdymo proceso dalis. Ji organizuojama vadovaujantis Socialinių kompetencijų ugdymo tvarkos aprašu, parengtu pagal Šiaulių miesto savivaldybės lyderystės modelį „Socialinių kompetencijų ugdymo sistema Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ ir patvirtintu mokyklos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V- 78 (2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V -107, 2017 m birželio 14 d. įsakymas Nr. V-139 ).

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku

Privacy & Cookies Policy