Pradžia Įvykę renginiai

Įvykę renginiai

admin

Gegužės 27 d. Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykloje vyko vietos bendruomenių susirinkimas, kurio metu buvo renkama Vietos bendruomenės taryba.


Pabalių mikrorajono bendruomenei – įspūdžiai iš Nepalo

Neįprastai vėsų kovo mėnesio vakarą Pabalių mikrorajono bendruomenės nariai, kupini idėjų ir noro telktis bendrai prasmingai ir turiningai veiklai rinkosi į kasmetinį ataskaitinį susirinkimą. Miesto pakraštyje įsikūręs mikrorajonas neturi jokios kultūros įstaigos, bibliotekos ar seniūnijos, kur galėtų susirinkti pavakaroti, paklausyti koncerto. Išeitis atsirado, kai Pabalių mikrorajone esanti Normundo Valterio mokykla pakvietė mikrorajono gyventojus burtis naujai įrengtoje jaukioje aktų salėje. Asociacijos „ Pabalių bendruomenė“ pirmininkas Gedeminas Vyšniauskas pristatė metų veiklos ataskaitą, akcentavo, kad savivaldybės paskirtos lėšos vietos bendruomenei, panaudotos atnaujinti mokyklos krepšinio aikštelę, kurioje visą vasarą žaidžia šio mikrorajono jaunimas, įrengti vasaros renginiams skirtą estradą, patogias skelbimų lentas. Pabališkiai džiaugiasi bendromis talkomis Pabalių beržyne, renginiais, projektais, į kuriuos kviečia mokyklos bendruomenė.

Vakaro svečias „Juventos“ progimnazijos direktorius Vytautas Girčius pasidalijo įspūdžiais iš Nepalo. Nepaprastai įdomų pasakojimą svečias praturtino savo atliekamomis dainomis.

Po renginio visi vaišinosi namie keptais pyragais, niekas nenorėjo skirstytis ir planavo, kada vėl bus galima susitikti, pasidalyti įspūdžiais, rengti parodas ir dalyvauti bendrose veiklose.

Įvykę renginiaiĮvykę renginiaiĮvykę renginiai

Asociacijos „ Pabalių bendruomenė“ informacija


Sukurta „Pabalių, Zoknių ir Šimšės“ mikrorajono bendruomenės taryba, (VBT) joje dalyvauja 3 asociacijos

„Pabalių bendruomenė“ nariai:

Gedeminas Vyšniauskas ( tarybos pirmininko pavaduotojas)
Rimanta Vainorienė, narė
Vidmantas Paškevičius, narys

Tarybos nariai pasiūlė Pabalių mikrorajone įrengti vaikų žaidimų aikštelę, jaunimo mokyklos stadione atnaujinti krepšinio lentas, bei sukurti aplinką, skirtą bendruomenės šventėms ir susibūrimams. Šiems darbams atlikti Šiaulių miesto savivaldybė numatė skirti apie 10 tūkst. litų

2012 m. balandžio 21 d. asociacijos” Pabalių bendruomenė” nariai Pabalių mikrorajono gyventojus pakvietė į talką „Darom” Talkininkai tvarkė Pabalių beržyno prieigas.


2012-03-21 dieną įvyko asociacijos „Pabalių bendruomenė” visuotinis susirinkimas, kuriame gausiai dalyvavo mikrorajono gyventojai. Susirinkime aptartas bendruomenės veiklos planas, pateikta finansinė ataskaita, aptarti tolimesnės veiklos planai. Asociacijos pirmininkas Gedeminas Vyšniauskas pasidžiaugė nuveiktais darbais ir pakvietė visus dalyvauti pavasarinėje talkoje.

Įvykę renginiaiĮvykę renginiaiĮvykę renginiaiĮvykę renginiaiĮvykę renginiai

„Pabalių bendruomenės“ taryba kovo 14 d. dienos pasitarime parengė visuotinio susirinkimo darbotvarkę, bei veiklos plano projektą, kuris bus pristatytas visuotiniame asociacijos „Pabalių bendruomenė“ susirinkime.

Įvykę renginiaiĮvykę renginiai

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku

Privacy & Cookies Policy