Pradžia Istorija

Istorija

admin

Trumpa asociacijos „Pabalių bendruomenė“ įkūrimo istorija

Pabalių bendruomenės gyventojai susibūrė tuomet, kai Pabaliuose esančiam beržynėliui iškilo grėsmė pavirsti privačių sklypų kvartalu. Pirmosios pilietinės akcijos metu buvo surinkta apie 600 parašų, ginančių vienintelius Pabalių mikrorajone esančius žaliuosius plotus. Tuo metu ir išryškėjo, kad tris mikrorajonus- Pabalius, Šimšę ir Zoknius jungianti organizacija yra nepakankamai efektyvi, nes kituose rajonuose gyvenančių žmonių interesai skiriasi nuo pabališkių.
Todėl susibūrę keletas iniciatyvių žmonių 2011m. iniciavo mažesnės bendruomenės – asociacijos „ Pabalių bendruomenė“ steigimą. Jauna organizacija jau nemažai nuveikė, siekdama išsaugoti Pabalių beržyną ir kelia uždavinį – čia įrengti miško parką, rekreacinę zoną, skirtą Pabalių mikrorajono gyventojų poreikiams.

Pabalių mikrorajono istorija

Pats rajono pavadinimas Pabaliai byloja, kad čia buvusios pelkėtos, žemos vietos. Manoma, kad kažkada dabartiniai ežerai – Rėkyva, Prūdelis, Talkša – sudarė vieną vandens telkinį. Vėliau, ežerai nuseko, o sudurpėjęs dirvožemis apaugo krūmais ir medžiais. Miškelį pavadino Piktmiškiu, esą dėl to, kad čia mėgdavę slėptis plėšikai, kurie puldinėdavo turgun važiuojančius ūkininkus. Vakarinėje Pabalių dalyje gausu žvyro. Jis jau tarpukariu buvo naudojamas geležinkelio pylimui. Atviros žvyrduobės liudija, kad žvyras kasamas iki šiol. Pelkėtose, menkai derlingose vietose žmonės įsikūrė gana vėlai. Pirmosios gatvės buvo Pabalių ir Ūkininkų. Pirmasis gyventojas, įkūręs savo sodybą – Antanas Slavinskas. Seniausias šioje gatvėje – Elenos Dapševičienės namas, statytas 1898m. Pabalių gatvėje daugiausiai gyveno įvairūs amatininkai, prekybininkai ir grytelninkai. Tarpukario metu Vitkauskų name ( Pabalių g.37) veikė vaikų darželis, vėliau pradinė mokykla. Pabalių gatvės 57 name veikė Kuprio įsteigta kepykla ir parduotuvė.

Pabališkiai nebuvę labai turtingi, bet labai linksmI ir draugiški. Alksnių g. 10 numeriu pažymėtoje sodyboje nuolat vykdavo gegužinės. Čia gyveno ir Vaclovas Vezbergas, vienas pirmųjų radijo konstruktorių Lietuvoje, jie įrengė tokį radijo imtuvą kuris suteikė galimybę klausyti Europos radijo stočių. Daugiausia statybų vyko 6-7 dešimtmetyje. Neretai Pabaliai pavadinami giminių rajonu, nes čia kūrėsi broliai ir seserys, padėdami vieni kitiems, kartu kurdami savo sodybas.

Pabalius pamėgo ir kitų tautybių žmonės, ypač čigonai, nes aplink plytėjo daug laisvos žemės, taip tinkamos arkliams ganyti. Čia gyveno ir baronas su šeima.

1976m. buvo pastatyta ir atidaryta nauja aštuonmetė mokykla. ( Vadovai : 1976-1992m. – Gražina Kaulinienė, 1992-1993 – Egidijus Vitkus, 1993-2002 Ramutė Dulevičienė,) 2002 metais dėl mokinių skaičiaus sumažėjimo reorganizuota į jaunimo mokyklą.( Vadovai: 2002-2009 – Ramutė Dulevičienė; nuo 2010m. – Loreta Tamulaitienė).

1994m. pradėjo veikti Pabalių turgus. Su šios prekyvietės atsiradimu siejamas ir daugelio Pabališkių verslas.

Pabališkiai didžiuojasi ir gražiai tvarkomomis sodybomis, 2011 m. nutiesti vandentiekio ir kanalizacijos tinklai, saugomas ir tvarkomas Pabalių beržynėlis, čia planuojama įrengti miško parką.

(Parengė Loreta Tamulaitienė, pagal G. Kaulinienės surinktą kraštotyrinę medžiagą)

IstorijaIstorijaIstorijaIstorija

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku

Privacy & Cookies Policy