Pradžia Informacija tėvams

Informacija tėvams

admin

Mokinių informavimo apie pasiekimus tvarka

Vertinimo informacija pateikiama žodžiu ir raštu.

Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Tėvai ir mokiniai su mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais gali susipažinti mokyklos bibliotekoje.

Siūlymų ir nusiskundimų pateikimo tvarka

Pasiūlymus, pageidavimus ir nusiskundimus galima teikti mokyklos administracijai.


Nemokamo maitinimo tvarka
ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLOS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO BEI APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS >>>


Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo principai 

Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas >>> 


Prašymas dėl mokinio priėmimo į mokyklą


 

Moksleivių lankomumo registravimo tvarka

Lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas  >>>

Pranešimo apie praleistas pamokas forma >>>

Pagrindinė mokinių ugdymo forma yra pamoka ir jos lankymas mokiniams privalomas.

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), turėdami pateisinti mokinių praleistas pamokas / ugdymo dienas dėl ligos, nebepateikia medicininės pažymos formos Nr. 094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją“ (pakeitimas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-568 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo“).

Pirmą mokinio sugrįžimo į mokyklą dieną mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia raštišką pranešimą, kuriame nurodo tikslų mokinio nebuvimo mokykloje laikotarpį bei priežastis.

Pamokos mokykloje pradedamos  8.15 val.

Pamokos pradžią skelbia mokytojas. Po pamokos pradžios paskelbimo (vėluojantis 5 ir daugiau minučių) atėjęs mokinys laikomas vėluojančiu.

 

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku

Privacy & Cookies Policy