Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla

 

Mokyklos vizija:

 

Mokykla atvira kiekvieno iš mūsų gyvenimo sėkmei.

Jūs esate čia:   Pradžia > VEIKLOS SRITYS > Projektai > Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“

Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“


Nuo 2012 m. gruodžio mėn. Šiaulių jaunimo mokykla prisidėjo prie projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ vykdymo Lietuvoje.
Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.
Viena svarbiausių projekto veiklų - bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelio sukūrimas ir įdiegimas. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos mokymo programos ir metodinės priemonės švietimo pagalbos specialistams.
Numatyta, kad projekte dalyvaus beveik 2000 švietimo pagalbos specialistų (mokytojai, mokyklų psichologai, socialiniai pedagogai) iš 700 bendrojo lavinimo mokyklų ir 70 profesinio mokymo įstaigų. Parengti specialistai teiks ugdymo karjerai paslaugas 88 000 mokinių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir savivaldybių teritorijose įsteigtuose ugdymo karjerai centruose. Mokiniams bus teikiamos kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos, kurios skatins mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą bei užtikrins konkurencingumą darbo rinkoje.
Projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ įgyvendinimo metu bus sukurta ir įdiegta stebėsenos sistema. Ji užtikrins kokybišką ir efektyvų ugdymo karjerai paslaugų teikimą, leis ne tik stebėti ugdymo karjerai veiklas, jų rezultatus, bet ir laiku šalinti pasitaikančius trūkumus.
Projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VPI-2.3-ŠMM-01-V-01-002

Šiaulių jaunimo mokyklos karjeros konsultantė: Giedrė Paliulienė
Šiaulių jaunimo mokyklos karjeros koordinatorė: Živilė Steponavičienė

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2017-08-23 11:33
« atgal viršun toliau »

Biudžetinė įstaiga
Pabalių g. 53,  77121 Šiauliai
tel. (8 41) 55 30 07
el.p. info@sjm.lt

 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195472272


 

 

Powered by CMSimple| Prisijungti