VEIKLOS SRITYS

Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

1) pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

2) kitos švietimo veiklos rūšys: 
sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51; 
kultūrinis švietimas, kodas 85.52; 
vairavimo mokyklų veikla, kodas 85.53. 
kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59; 
švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

3) kitos ne švietimo veiklos rūšys: 
kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29; 
nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.