KORUPCIJOS PREVENCIJA

Apie Šiaulių  Normundo Valterio jaunimo mokyklos neteisėtus veiksmus prašome pranešti tel. (8 41) 553007 arba el.paštu: nvalterio.sjm@gmail.com

Anonimiškumą garantuojame.

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas