Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla

 

Mokyklos vizija:

 

Mokykla atvira kiekvieno iš mūsų gyvenimo sėkmei.

Jūs esate čia:   Pradžia > INFORMACIJA > Mokyklos darbo organizavimas

Mokyklos darbo organizavimas

2018-2019 M.M. DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA
ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLOJE

Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla vykdo pagrindinio ugdymo programą. Plačiau >>>

Mokslo metų pradžia – rugsėjo 3 d.


Jaunimo mokykla priklauso bendrojo ugdymo mokyklų grupei ir vykdo pagrindinio ugdymo programą. Į mokyklos 5-10 kl. priimami bendrojo ugdymo mokykloje nepritapę, linkę į praktinę veiklą, stokojantys mokymosi motyvacijos paaugliai ir jaunuoliai iki 17 m. Mokyklos mokymosi forma dieninė. Mokyklos pagrindinė veiklos rūšis yra pagrindinis mokymas. Vykdomas ikiprofesinis ugdymas.


5-10 klasių mokiniai visus metus dirba 5 dienas per savaitę.

Klasė

      Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

pradžia

pabaiga

5–10

  09-03

   06-19

       37

 

2018-2019 m. m. skirstomi trimestrais:
pirmasis trimestras: 2018 m. rugsėjo 3 d. – 2018 m. lapkričio 30 d.
antrasis  trimestras:  2018 m. gruodžio 3 d. – 2019 m. kovo  15 d.

trečiasis trimestras: 2019 m. kovo 18 d. - 2019 m. birželio 19 d.


Mokiniams skiriamos atostogos: 


Rudens: 2018-10-29 - 2018-11-02
Žiemos (Kalėdų): 2018-12-27 - 2019-01-02
Žiemos atostogos: 2019-02-18-2019-02-22 
Pavasario (Velykų): 2019-04-23 - 2019-04-26
Vasaros: 2019-06-20- 2019-08-31*

 

Ugdymo dienų organizavimas:

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento  L. e. Švietimo skyriaus vedėjo pareigas 2018 m. gegužės 29  d. įsakymu Nr. Š – 193   „Dėl ugdymo dienų 2018-2019 m. m.“ nustatytas 5 ugdymo dienos², Mokytojų tarybos 2018 m. birželio  15 d. protokolo  Nr. MT- 7  nutarimu  nustatyta 10 ugdymo dienų:

         

Data

Ugdymo dienos

2018-09-26

Europos kalbų ugdymo diena

2018-10-02

Sveikatingumo diena²

2018-10-26

Savanorystės diena

2018-11-09

Patyriminio ugdymo (STEAM) diena²

2018-11-16

Tolerancijos ugdymo diena

2018-12-21

Tradicijų puoselėjimo diena

2019-01-05

Partnerystės ir bendruomenės  diena (Trijų Karalių žygis)

2019-01-11

Pilietinio ugdymo diena

2019-02-06

Lietuvių kalbos puoselėjimo diena²

2019-02-16

Patriotiškumo ugdymo diena

2019-03-20

Gamtosauginio ugdymo diena²

2019-04-10

Ugdymo karjerai diena²

2019-05-17

Jaunojo kario diena

2019-06-07

Jaunojo mokslininko diena

2019-06-18

Pozityvaus laisvalaikio ugdymo diena

 

 
Pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai vykdyti 5 – 10 klasių mokiniams  skiriama  60   pamokų, jos nuosekliai organizuojamos per mokslo metus  pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą planą.

Socialinė - pilietinė veikla 5-10 klasėse yra privaloma ugdymo proceso dalis. Ji organizuojama vadovaujantis Socialinių kompetencijų ugdymo tvarkos aprašu, parengtu pagal Šiaulių miesto savivaldybės lyderystės modelį „Socialinių kompetencijų ugdymo sistema Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ ir patvirtintu mokyklos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V- 78 (2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V -107, 2017 m birželio 14 d. įsakymas Nr. V-139 ).

« atgal viršun toliau »

Biudžetinė įstaiga
Pabalių g. 53,  77121 Šiauliai
tel. (8 41) 55 30 07
el.p. info@sjm.lt

 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195472272


 

 

Powered by CMSimple| Prisijungti