Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla

 

Mokyklos vizija:

 

Mokykla atvira kiekvieno iš mūsų gyvenimo sėkmei.

Jūs esate čia:   Pradžia > INFORMACIJA > Mokyklos darbo organizavimas

Mokyklos darbo organizavimas

2016-2017 M.M. DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA
ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLOJE

Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla vykdo pagrindinio ugdymo programą. Plačiau >>>

Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.


Jaunimo mokykla priklauso bendrojo lavinimo mokyklų grupei ir vykdo pagrindinio ugdymo programą. Į mokyklą priimami bendrojo lavinimo mokykloje nepritapę, mokymosi motyvacijos stokojantys, socialiai ir pedagogiškai apleisti 12-17 metų paaugliai ir jaunuoliai. Mokyklos mokymosi forma dieninė. Mokyklos pagrindinė veiklos rūšis yra pagrindinis mokymas. Vykdomas ikiprofesinis ugdymas.


6-10 klasių mokiniai visus metus dirba 5 dienas per savaitę.

Klasė

      Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

pradžia

pabaiga

6–10

  09-01

   06-02

       34

 

2016-2017 m. m. skirstomi trimestrais:
pirmasis trimestras: 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2016 m. lapkričio 30 d.
antrasis  trimestras:  2016 m. gruodžio 1 d. –  2017 m. vasario 28 d.

trečiasis trimestras: 2017 m. kovo 1 d. - 2017 m. birželio 2 d.


Mokiniams skiriamos atostogos: 


Rudens: 2016-10-31 - 2016-11-04
Žiemos (Kalėdų): 2016-12-27 - 2016-01-06
Žiemos atostogos: 2017-02-17
Pavasario (Velykų): 2017-04-10 - 2017-04-14
Vasaros: 2017-06-05 - 2017-08-31*

* 10 klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos , kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.


Ugdymo procese kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai per mokslo metus 6-10 klasių mokiniams skiriama 10 mokymosi dienų.

Pažintinė veikla organizuojama pagal direktoriaus įsakymu patvirtintus planus.
Neformalioji veikla organizuojama visus mokslo metus. Žiūrėkite neformaliosios veiklos planą...
Socialinė veikla 6-10 klasėse yra privaloma ugdymo proceso dalis. Ji organizuojama vadovaujantis Socialinių kompetencijų ugdymo tvarkos aprašu, parengtu pagal projekto „Lyderių laikas 2“ Šiaulių miesto savivaldybės modelį „Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos sukūrimas Šiaulių miesto savivaldybės mokyklose“ ir patvirtintu mokyklos direktoriaus 2014-08-29 d. Nr. V- 78 (2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V - 107).


« atgal viršun toliau »

Biudžetinė įstaiga
Pabalių g. 53,  77121 Šiauliai
tel. (8 41) 55 30 07
el.p. nvalterio.sjm@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195472272


 

 

Powered by CMSimple| Prisijungti