Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla

 

Mokyklos vizija:

 

Mokykla atvira kiekvieno iš mūsų gyvenimo sėkmei.

Jūs esate čia:   Pradžia > INFORMACIJA > Mokyklos darbo organizavimas

Mokyklos darbo organizavimas

2017-2018 M.M. DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA
ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLOJE

Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla vykdo pagrindinio ugdymo programą. Plačiau >>>

Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.


Jaunimo mokykla priklauso bendrojo lavinimo mokyklų grupei ir vykdo pagrindinio ugdymo programą. Į mokyklą priimami bendrojo lavinimo mokykloje nepritapę, mokymosi motyvacijos stokojantys, socialiai ir pedagogiškai apleisti 12-17 metų paaugliai ir jaunuoliai. Mokyklos mokymosi forma dieninė. Mokyklos pagrindinė veiklos rūšis yra pagrindinis mokymas. Vykdomas ikiprofesinis ugdymas.


5-10 klasių mokiniai visus metus dirba 5 dienas per savaitę.

Klasė

      Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

pradžia

pabaiga

5–10

  09-01

   06-15

       36

 

2017-2018 m. m. skirstomi trimestrais:
pirmasis trimestras: 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. lapkričio 30 d.
antrasis  trimestras:  2017 m. gruodžio 1 d. –  2018 m. vasario 28 d.

trečiasis trimestras: 2018 m. kovo 1 d. - 2018 m. birželio 15 d.


Mokiniams skiriamos atostogos: 


Rudens: 2017-10-30 - 2017-11-03
Žiemos (Kalėdų): 2017-12-27 - 2018-01-03
Žiemos atostogos: 2018-02-19-2018-02-23 
Pavasario (Velykų): 2018-04-03 - 2018-04-06
Vasaros: 2018-06-18 - 2018-08-31*

 

Ugdymo dienų organizavimas:

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. Š – 275 „Dėl ugdymo dienų 2017-2018 m.m.“ nustatytos ugdymo dienos:

        2017-09-07 – ugdymo karjerai diena;

        2017-11-16 – tolerancijos ugdymo diena;

        2018-02-09 – gimtosios  kalbos puoselėjimo diena;

        2018-03-20 – gamtosauginio ugdymo diena;

        2018-04-19 – patyriminio ugdymo (STEAM) diena;

Mokytojų tarybos 2017 m. birželio  14 d. protokolo  Nr. MT-9  nutarimu  nustatytos  5 ugdymo dienos:

        2017-10-12 - Sveikos gyvensenos ugdymo diena;

        2017-12-22 – Tradicijų puoselėjimo diena;

        2018-02-15 – Lietuvos valstybės šimtmečio diena;

        2018-03-09 – Pilietinio ugdymo diena;

        2018-05-11 – Jaunojo kario diena.

Pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai vykdyti 5 – 10 klasių mokiniams  skiriama  60   pamokų, jos nuosekliai organizuojamos per mokslo metus  pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą planą.

 Socialinė - pilietinė veikla 5-10 klasėse yra privaloma ugdymo proceso dalis. Ji organizuojama vadovaujantis Socialinių kompetencijų ugdymo tvarkos aprašu, parengtu pagal Šiaulių miesto savivaldybės lyderystės modelį „Socialinių kompetencijų ugdymo sistema Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ ir patvirtintu mokyklos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V- 78 (2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V -107, 2017 m birželio 14 d. įsakymas Nr. V-139 ).

« atgal viršun toliau »

Biudžetinė įstaiga
Pabalių g. 53,  77121 Šiauliai
tel. (8 41) 55 30 07
el.p. nvalterio.sjm@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195472272


 

 

Powered by CMSimple| Prisijungti