INFORMACIJA TĖVAMS

Mokinių informavimo apie pasiekimus tvarka

Vertinimo informacija pateikiama žodžiu ir raštu.

 

Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Tėvai ir mokiniai su mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais gali susipažinti mokyklos bibliotekoje.

 

Siūlymų ir nusiskundimų pateikimo tvarka

Pasiūlymus, pageidavimus ir nusiskundimus galima teikti mokyklos administracijai.